Aşağıda Mevcut Olanı Kontrol Edin Istanbul Yeni Yuzyil University Universitet Dərsləri Var
Seçiminizə uyğun programlar göstərilir

Bachelor of Business Administration (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Biomedical Engineering (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Medicine (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
6 il USD 12000 Türkcə

Bachelor of Dentistry (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
5 il USD 11200 Türkcə

Bachelor of Political Science and International Relations (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Law (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 3500 Türkcə

Bachelor of International Trade and Logistics (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Radio, Cinema and TV (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Occupational Health and Safety (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Pharmacy (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
5 il USD 7000 Türkcə

Bachelor of English Language and Literature (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 İngiliscə

Bachelor of English Translation and Interpretation (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 İngiliscə

Bachelor of Molecular Biology and Genetics (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Turkish Language and Literature (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Graphic Design (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Performing Arts (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Visual Communication Design (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of New Media and Journalism (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Electrical and Electronics Engineering (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Interior Design (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Architecture (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Nutrition and Dietetics (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 İngiliscə

Bachelor of Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Nursing (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Healthcare Management (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Bachelor of Public Relations and Advertising (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 il USD 2000 Türkcə

Master of Business Administration (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Business Administration (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Biomedical Engineering (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Biomedical Engineering (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Orthodontics (Thesis) (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 15000 İngiliscə

Master of Orthodontics (Non-Thesis) (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 il USD 15000 İngiliscə

Master of Communication Sciences (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Communication Sciences (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Occupational Health and Safety (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Occupational Health and Safety (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Clinical Embryology (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Clinical Embryology (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Political Science and International Relations (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Political Science and International Relations (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Public Law (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of Private Law (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

Master of English Language and Literature (Thesis) (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 5000 İngiliscə

Master of Economy and Finance (Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 İxtisas USD 4500 Türkcə

Master of Economy and Finance (Non-Thesis) (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
1 İxtisas USD 4000 Türkcə

PhD in English Language and Literature (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 İxtisas USD 9500 İngiliscə

PhD in Political Science and International Relations (English)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
4 İxtisas USD 9500 İngiliscə

Associate of Logistics (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of Oral and Dental Health (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Radio and TV Programming (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of First Aid and Emergency (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Opticianry (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Medical Documentation and Secretarial (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Medical Laboratory Techniques (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Justice (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of Banking and Insurance (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of Foreign Trade (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of Public Relations and Publicity (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of Tourism and Travel Services (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1150 Türkcə

Associate of Surgery Services (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Anesthesia (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Child Development (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Pharmacy Services (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Audiometry (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Medical Imaging Technologies (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə

Associate of Elderly Care (Turkish)

Müddət Təhsil haqqı Dil Detallar Müraciət et
2 il USD 1300 Türkcə